Yükleniyor...

EĞİTİCİLERİMİZ

EĞİTİCİLERİMİZ

Enstitümüz bünyesinde eğitim veren psikodramatistler, kendi psikodrama eğitimlerinin bitiminde yapılan tezli jüri sınavları sonucunda ve Enstitümüzün çatısını oluşturan İllerin eğitici kadrosunda yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere  yardımcı eğitici adayı olarak seçilmektedirler.

Yardımcı Eğitici olarak yeni başlayan bir grup ile birlikte eğitici/yönetici süpervizyonunda yardımcı eğiticilik eğitimleri başlar ve o grubun tüm eğitimi bitene kadar devam eder. Eğitim süresinin sonunda, süpervizör eğiticinin  ve/veya İl koordinatörlerinin onayı ve önermesi ile bulunduğu İldeki diğer eğiticilerin değerlendirmesi neticesinde durumlu olumlu olanlar eğitici olabilirler.

Eğitici; Enstitümüz bünyesinde psikodrama eğitimi ve yardımcı eğiticilik eğitimi tamamlayarak eğitim kadrosunda yer almış olanlardır. Eğiticiler, eğiticiler kurulunda yer alır ve Enstitünün tüm eğitim işlerinin sürdürülmesinden sorumludurlar. Bkz. Eğitim rehberi, Eğitici Sorumlulukları