Yükleniyor...

OKUMA LİSTESİ

OKUMA LİSTESİ

OKUMA LİSTESİ

Aktaş, A. M. (2002). Küçük Gruplar Dinamikleri ve Süreci. Ankara: Mustafa Kitabevi.

Aktaş, A. M. (2014), Aile içi şiddet kadının ve çocuğun korunması. Ankara Elma yayınevi,

Altınay D (1998) 400 Isınma oyunu ve yardımcı teknik, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Altınay, D. (2000, 2008). Psikodrama grup psikoterapisi el kitabı. Yaşama dair çok şey. Herkesin öyküsüne sahnede yer var. Psikodramanın değişen karakteri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Altınay, D. (2001, 2011). Sahnede Yaratıcılık. İstanbul: Sistem Yayıncılık.  

Altınay, D. (2004). Psikodramada seçme konular. (Derleme). İstanbul: Aura Kitapları.

Altınay, D (2008) Çocuk psikodraması, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Altınay D (2010) Psikodramada çağdaş yaklaşımlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Andreasen NC (2009) (K. Güney, Çev. ) Yaratıcı beyin. Ankara: Arkadaş Yayınevi.  

Arkonaç, S. (1993). Grup İlişkileri. İstanbul: Alfa Basım, Yayım, Dağıtım.

Babaoğlu, A. N. (1998). Tanı ve terapide imgesel görüntü yaşantısı. İstanbul Psikoterapi ve Grup Terapileri Derneği Yayını: 1.

Baim C, Burmeister J, Maciel M (2013). Psikodrama Kuram ve Uygulamadaki Gelişmeler (Doğaner İ. Çev. Ed. ) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Bentley, T. (1999). Yaratıcılık. (O. Yıldırım, Çev. ). İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Blatner, H. A. (2002). Psikodramanın temelleri. (G. Şen, Çev. ). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Csikszentmihaly, M. (2005) (E. Köroğlu, Yayın Danışmanı) Akış. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 

Combs, A. & Holland, M. (1998). Eşzamanlılık: Bilim, mit ve kozmik şakacı. (C. Kurdoğlu, Çev. ). İstanbul: Ruh ve Madde Yayıncılık.

Çam, O, Bilge A, Keskin, G. (2010). Gidenler ve Geride Kalanlar: İnsan yavrusu ve ölüm yarasını sarmak. İzmir: Dilan Matbaası.  

Doğaner, İ. (2003). Köstek mi destek mi? Yakın ilişkiler, iç ve dış dünyalar. İzmir: Atadost Yayınları, 19.

Doğaner, İ. (2010) Bir ruh gezgininin serüvenleri. İzmir: Duvar Yayınları.  

Dökmen, Ü. (1995). Sosyometri ve psikodrama. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Emre Kapkın: Kim Kimi İyileştirir

Emre Kapkın: Yaşasın Boşanma

Fontaine, P. (Ed. ). (2007). Avrupa gözüyle psikodrama eğitimi (İ. Doğaner, Çev. Ed. ) . İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 2001).

Franzke, F. (2001). Psikoterapide masallar. (İ. Doğaner, Çev. Ed. ). İzmir: Atadost Yayınları.

Freud, S. (2001). Düşlerin yorumu I ve II. (E. Kapkın, Çev. ). İstanbul: Payel Yayınevi.

Fromm, E. (1997). Rüyalar, masallar, mitoslar. Bütün eserleri. (6. Basım). (A. Arıtan ve K. H. Ökten, Çev. ). İstanbul: Arıtan Yayınları.

Habip,  B (2002) Bensiz Biz Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi, İthaki Yayınları, İstanbul

Holmes,  P.  (2010) (D. Altınay, Çev. Ed. ) Dışa yansıyan iç dünya, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Holmes P, Karp M, Watson M (2013). Moreno’dan Bu Yana Psikodrama (Muhtar NU. Çev. Ed. ) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Huizinga,  J.  (2010) (4. Basım) (M. A. Kılıçbay, Çev. ) Homo Ludens: Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Jung, C. G. (2004).  Eşzamanlılık. (L. Özşar, Çev. ). İstanbul: Biblos Yayınları.

Jung, C. G. (2007). İnsan ve sembolleri. (A. N. Babaoğlu, Çev. ). İstanbul: Okuyan-us.

Karp M, Holmes P, Tauvon KB. (2013). Psikodrama Rehberi. (Oğuzhanoğlu NK. Çev. Ed. ) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Kellermann PF. (2013). Psikodramaya Derinlemesine Bakış Psikodramanın Terapötik Yanları (Gökler B, Danışman GI, Aktaş MA Çev. Ed. ) Ankara Nobel Akademik Yayıncılık

Kellermann PF, Hudgins (2013) Travmadan Sağkalanlarla Psikodrama Acıyı Eyleme Dökmek (Ünal S. Cev Ed. ) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Kingma, D. R. (2000). Tükenmiş ilişkiler gerekli ayrılıklar. (E. Demir, Çev. ). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Klein, M. (2008). Haset ve şükran. (2. Basım). (Y. Erten, O. Koçak, Çev. ). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Krall H, Fürst J, Fontaine P. (2016). Psikodramada Süpervizyon Psikoterapi ve Eğitimde Yaşantısal Öğrenme (Ger CM Çev. Ed. ). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Külebi, A. (1986). Grup dinamiğinde insan davranışı. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.

Laborit, H. (1996). Yaratıcı insan. (B. Onaran, Çev. ). İstanbul: Payel Yayınevi.

Lerner, H. (1996) . Öfke dansı. (S. Gül, Çev. ). İstanbul: Varlık Yayınları.

May, R ( 1992). Yaratma Cesareti. (A. Oysal, Çev. ) İstanbul, Metis Yayınları

Moreno, J. J. (1963). Sosyometrinin temelleri. (N. Ş. Kösemihal, Çev. ). İstanbul: İstanbul Matbaası.

Moreno, J. J. (2001). İçimizdeki müziği eylemek. Müzik terapisi ve psikodrama. (İ. Doğaner, Çev. Ed. ). İzmir.

Moreno ZT, Blomkvist LD, Rützel T. Psikodrama Artı Gerçeklik ve İyileştirme Sanatı (2013). (Şimşek B. Çev. ) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Oğuzhanoğlu NK, Deniz H, Gökengin B. (2016) Psikodrama Terimleri Sözlüğü. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Özbek, A. (1971). Sosyal psikiyatriye giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını No. 243.

Özbek, A. & Leutz, G. (2003). Psikodrama: Grup psikoterapisinde sahnesel etkileşim. (2. Basım). (Yayına Hazırlayan: Okyayuz Ü. H. ) Ankara: Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları No: 1.

Öztürk, M. O. (2004). Ruh sağlığı ve bozuklukları. (10. Basım). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

Peck, M. S. (1999). Az seçilen yol. (R. Özer, Çev. ). İstanbul: Akaşa Yayınları.

Rogers, C. R. (1994). Etkileşim grupları. (H. Erbil, Çev. ). Ankara: Ekin Yayınları.

Schützenberger, A. A. (1995). Psikodrama: Yöntemlerin bir özet Sunumu. (A. Özbek, Çev. ). (Yayına Hazırlayanlar: Bulut I. , Mavili Aktaş A. ve Kumbasar H. ). Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları.

Schützenberger, A. A. (2011) İ. Doğaner (Çevirmen) Soy sendromu, İzmir: Duvar Yayınları.

Schützenberger, A. A. (2016) Psikosoybilim (Kahveci Kağan) Ankara Türkiye İşbankası Kültür Yayınları

Stor, A. (1992). Yaratma dürtüsü. (İ. Babacan, Çev. ). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık.

Şimşek, B. K. (2004). Selvinin dalları. İstanbul: Galata Yayınları.

Şimşek, B, K. (2010) Üstün Dökmen’le Nehirde: Psikodrama Sandalıyla Yolculuk, Ankara

Şimşek, B. K. ( 2012) Yaratıcılık Özgürlüktür Ankara Nobel Akademik Yayıncılık  

Volkan, V. & Ast, G. (1998). Bilinçdışında kardeşler ve psikopatoloji. (B. Ceyhun ve G. Ceyhun, Çev. ). Ankara: Novartis.

Winnicot, D. W. (2010). Oyun ve gerçeklik. (3. Basım). (T. Birkan, Çev. ). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Yalom, I. D. (1992). Grup psikoterapsinin teori ve pratiği. (A. Tangör,  ve Ö. Karaçam, Çev. ). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.