Yükleniyor...

BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU KOŞULLARI

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (AÖPE), Ankara, İstanbul ve İzmir’de şubeleri olan ortak ilkelerle çalışan bir sağaltım ve eğitim kurumudur. Bu kurum psikodrama federasyonuyla işbirliği içinde çalışmaktadır. AÖPE, 2001 yılından beri Avrupa Psikodrama Eğitim Kuruluşları Federasyonu (Federation of European Psychodrama Training Organizations) (FEPTO) üyesidir.

AÖPE, tüm eğiticilerinden oluşan bir Eğiticiler Kurulu, bir başkan ve sekreteryadan oluşur.

Psikodrama eğitim grupları sadece AÖPE çatısı altında yürütülür.     

Psikodrama eğitimine,  hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı ve hemşire katılabilir. Enstitümüzün kabul ettiği lisans programları dışında bir lisans programından mezun olan kişilerin eğitime başvurmaları durumunda, adayın psikoloji/PDR/hemşirelik alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olması ölçütü aranır. Eğitim; hazırlık, temel ve ileri aşamalar olmak üzere üç aşamalıdır. Eğitim başvuruları, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılır. Başvuru formları, ilgili ilin bölge koordinatörüne gönderilir. İl koordinatörleri başvuruları o ilin Eğiticiler Kuruluna sunar. Eğiticiler Kurulu’nun başvuruları kabul etmesi durumunda başvuranların isimleri, o yıl açılacak eğitim grubu listesine eklenir. Uygun olanlara grup yeter sayısına ulaşıldığında yönetici ve yardımcı yönetici tarafından ön görüşmeye davet edileceğini bildirilir. İhtilaflı durumlarda il eğiticileri ile görüşülür. Yeter sayıya ulaşınca belirlenen yöneticilere liste verilir.

Yapılandırılmış görüşme ardından uygun bulunan aday grup üyesi olarak davet edilir. Eğitimi yürütecek olan eğiticiler üyelerle bağlantı kurarak çalışma günleri, yeri ve koşulları hakkında üyeleri bilgilendirirler. Psikodramatist belgesinin kazanılması ile tamamlanan üç aşamalı eğitim süreci, en az dört yıl en çok sekiz yılda tamamlanır. Eğitimler her yılın Ekim-Haziran ayları arasında sürer.

 

(Hazırlık Aşaması Başvuru Formu linki)