Yükleniyor...

MİSYON & VİZYON

MİSYON & VİZYON

MİSYON

Psikodrama   çalışmalarının misyonu   insanda doğuştan var olan yaratıcı gücün konservatif kalıplardan kurtularak yeniden ortaya çıkması   ve onarım yolu ile insan ruhsallığını güçlendirmektir.

 Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü insana dokunabilecek her tür meslek mensubunun   çalışma bilgi ve donanımına katkı sağlayacak mesleki eğitimler düzenler. (bkz: eğitim programı) Çalışmalarını Federation Of Europian  Psychodrama Training Organisation (FEPTO) şemsiyesi altında paydaşlarıyla değerlendirir ve gelişen dünya koşullarıyla paralel dinamik bir gelişim süreci içinde ilerlemeye devam eder.

VİZYON

Bu derin ve önemli misyon,   gerek psikiyatrik sorunların ele alınışında gerekse halk sağlığı olarak görebileceğimiz toplumsal ruhsal alanın güçlenmesi ve iyileşmesi yönünde kapsamlı projeler yapılamasına zemin hazırlamaktadır.  Enstitü ölçütlerini karşılayarak eğitimlerini tamamlayan ruh sağlığı ve sağlık profesyonelleri ruhsal hastalıklar dışında da ruhsal anlamda yüksek risk taşıyan dezavantajlı gruplarla   kapsamlı ve uzun soluklu çalışmalar yürütürler. (bkz: enstitü mezuniyet tez çalışmaları)

Enstitü, üstlendiği misyon yönünde geliştirdiği vizyon ile koruyucu ve önleyici ruh sağlığı alanında önemli bir yer almaktadır.