Yükleniyor...

TEZLER

Doç. Dr. Nilüfer Voltan Acar

Tez Adı: Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri Üzerine Etkisi

Jüri Üyeleri : Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegler

 

Doç. Dr. Haluk Özbay

Tez Adı: Gençlik Dönemi Ve Psikodrama

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G. Leutz, G. Ziegler


Dr. Sema Kamer, Ankara

Tez Adı: Psikodramanın Antisosyal Davranış Gösteren Gençlerin Benlik Algıları Ve Empati Düzeylerine Etkisi

Jüri Üyeleri : Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegler

Uzm. Psikolog, Aysel Özlü

Tez Adı: Öğrenimde Psikodramanın Yeri Ve Önemi


Yrd. Doç. Dr. İnci Doğaner

Tez Adı: Sociometric Psychodramatic Group Therapy With Bipolar Patients

Uzm. Dr. Işıl Vahip

Tez Adı: Psychodramatıc Approach To A Schızoaffectıve Patıent


Doç. Dr. Ali Babaoğlu

Tez Adı: Bireysel Psikoterapide Monodrama Ve Katatim Görüntü Yaşantısı Tekniklerinin Birlikte Ve Karşılıklı Kullanımı

Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı

Tez Adı: Kronik Sizofrenlerde Sosyometrik Çalışma


Prof. Dr. Işıl Bulut

Tez Adı: Yetiştirme Yurdunda Kalan Kızlarla Psikodrama

Prof. Dr. Psk.. Arşaluys Kayır

Tez Adı: Vajinismus Tedavisinde Grup Psikoterapisi Ve Psikodrama

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister


Prof. Dr. Bahar Gökler

Tez Adı: Psikodrama Yoluyla Tedavi Gören Bir Ergen Grubunun Süreç Analizinde Simgelerin Kullanımı

Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Doç. Dr. Fatih Ünal

Tez Adı: Psikodramada Gözlemci Ekibin Kullanımı

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister


Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar Başar

Tez Adı: Türk Harb-İş Sendikası Aile Eğitimi Programı İçinde "Aile İçi İlişkiler Ve Çocuk Yetiştirme" Üzerine Psikodrama Yöntem Ve Teknikleri İle Gerçekleştirilen Bir Çalışma

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Özbek

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Uzm. Psk. A. Özlü Doç. Dr. İ. Doğaner

Uzm. Dr. Leyla Gülseren

Tez Adı: Kronik Şizofreni Tanısı Konmuş Bir Grup Hastanın Aileleriyle Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapisi Uygulaması

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut,  Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü


Psk. Dr. Mualla Oktay

Tez Adı: Amatör Tiyatro Sanatçılarında Psikodramatik-Sosyometrik Grup Psikoterapisinin Tiyatro Çalışmalarına Etkileri

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut,  Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Tez Adı: Psikodrama Ve Sosyometri Bütünlüğünün Eğitim Grubunda Değerlendirilmesi

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner,  Prof. Dr. B. Gökler,  Uzm. Psk. A. Özlü


Doç. Dr. Ayla Aysev Soykan

Tez Adı: Psikodrama Tekniklerinin Çocukta Kullanımı

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Uzm. Psk. Fatma Sayman

Tez Adı: Zihinsel Engelli Gruplar İle Psikodrama Uygulamaları

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü


Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar

Tez Adı: Grupta Şimdi Ve Burada Yaşananların Bireysel Dinamikleri Harekete Geçirmesi: İki Psikodrama Grubunun Birleşme Sürecinde Yaşananlar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner,  Prof. Dr. B. Gökler,  Uzm. Psk. A. Özlü

Prof. Dr. Sevil Atauz

Tez Adı: Simgesel Bir Dışavurum Aracı Olarak Şiirin Psikodramada Kullanımı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner,  Prof. Dr. B. Gökler,  Uzm. Psk. A. Özlü


Prof. Dr. İlkay Kasatura

Tez Adı: Psikodrama Ve İletişim Gruplarıyla Benlik Saygısının Geliştirilmesi

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner,  Prof. Dr. B. Gökler,  Uzm. Psk. A. Özlü

Psk. Bircan Kırlangıç

Tez Adı: Psikodramada Şiiri Temel Alan Bir Yaklaşım İle Şiirin Rol Örüntülerine Ve Grup Sürecine Etkileri

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü


Doç. Dr. Ülgen Okyayuz

Tez Adı: Borderlıne Hastaların Psikoterapisinde Monodrama Ve Psikodrama Yöntemlerinin Kullanımı

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek,  Dr. J. Burmeister

Dr. Ahmet Dilsiz

Tez Adı: Bir Ergen Grubunda Psikodrama Uygulaması Ve Gruptan Okula Yönelen Sosyometrik İnceleme

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır


Prof. Dr. Hakan Kumbasar

Tez Adı: Futbol Takımı İle Psikodrama Çalışması

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek,  Dr. J. Burmeister

Doç. Dr. Emine Zinnur Kılıç

Tez Adı: Enformasyon Gruplarının Kapsamı Ve Amacı Ne Olmalı? Bir Enformasyon Grup Sürecinin Amaç Ve Yaklaşım Yönünden Ele Alınması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler 

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı                                                              


Uzm. Dr. Emre Kapkın

Tez Adı: Psikodramada Ölüm Temasıyla Karşılaşma Biçimleri

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

Uzm. Psk. Hülya Sözduyar

Tez Adı: Tevfik Fikret Lisesi'nin 8. Sınıflarından Bir Grup Öğrenciyle Yapılan Psikodrama Grubu Uygulaması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır


Uzm. Psikolog Işık Derebaşı

Tez Adı: Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Tanıma Sürecinde Psikodramanın Etkisi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı  

Uz. Dr. Nuşin Baydemir

Tez Adı: Psikodramanın Çift Grup Terapisinde Uygulanması

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı


Yrd. Doç. Dr. Olcay Çam

Tez Adı: Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Becerisi Olarak Kendilerini Açmada Psikodramanın Etkisi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır

Psk. Zühal Yerlikaya

Tez Adı: Üniversiteye Hazırlanan Gençlerle Yapılan Psikodrama Grubu Ve İki Üyenin Rol Teorisine Göre Süreç Analizi

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı


Kl. Psk. Berna Tunak

Tez Adı: Anneler Ve Çocukları İle Eşzamanlı Olarak Yapılan Psikodrama Gruplarında Ortaya Çıkan Özdeş Sorunlar

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Psk. Behice Boran

Tez Adı: Alkol/Madde Bağımlısı Hastalarda Psikodramanın Empati Kurma Becerisine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner


Uzm. Psk Beyhan Coşkun

Tez Adı: Alkol Ve Madde Bağımlılarının Grup Psikoterapisinde Psikodramanın Kullanılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner

Psk. Dan. Filiz Yurtseven

Tez Adı: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi Sürecinde Psikodramanın Yeri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır 

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut


Psk. H. Fatih Dane

Tez Adı: Takım Çalışması Ve Psikodrama

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut

Dr. Leyla Sever

Tez Adı: Kalitatif Pazar Araştırmalarında Psikodrama Uygulamaları

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut


Yük. Hem. Meral Arık

Tez Adı: Psikodramanın Bağımlı Hastaların Tedavi Motivasyonuna Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut

Uzm. Dr. Murat Dokur

Tez Adı: Aile / Çift Terapisi Ve Psikodrama Entegrasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut


Psk. Nalan Garipardıç

Tez Adı: Bağımlılıkta Kullanılan Psikodrama Grupları Ve Psikoeğitsel Gruplarda “Grubun İyileştirici Etmenleri” Nin Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut

Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Tez Adı: Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikodrama Çalışması

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler


Prof. Dr. Öget Öktem

Tez Adı: Psikodramada "Hatırlama"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler       

Psk. Hülya Ayaz Akay

Tez Adı: Temel Eğitim Aşamasında Süregiden Bir Eğitim Grubunda Sekiz Günlük Maraton Grubu Süreci Ve Bu Sürecin Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler


Uzm. Dr. Osman Özdel

Tez Adı: Grupta Ben Ve Ben’in Parçaları: Yeni Bir Isınma Oyunu

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın,. Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. A. M. Aktaş

Yrd. Doç. Dr. F. Tuna İncesulu Mutel

Tez Adı: Psikodrama Çalışmalarında Tiyatro Oyunları Metinlerinin Isınma Oyunları Olarak Kullanılması: Satıcının Ölümü (Arthur Mıller)

Tez Danışmanı: Doç Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.M. Aktaş, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır


Uzm. Dr. Hülya Deniz

Tez Adı: Psikodrama Yoluyla İnsanın Zaman Ve Mekân İçinde Yolculuğu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Uzm. Dr. Emre Kapkın, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş   

Dr. Ülfet Refhan Balkan

Tez Adı: Bağımlılık Tedavisinde Tematik Materyalin Psikodrama Yöntemleriyle Uygulanması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. M. Aktaş


Uzm. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

Tez Adı: Psikiyatri Asistanlarının Cinsel Terapiler Eğitiminde Psikodrama Yöntemleri, Bir Model Çalışması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın

Yrd. Doç. Dr. Gül Şendil

Tez Adı: Psikodramanın, Benlik İmgesi Ve Öz Yeterlik Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın