Yükleniyor...

EĞİTİCİLER KURULU

EĞİTİCİLER KURULU

img

Eğiticiler Kurulu, Enstitümüze bağlı olarak psikodrama eğitimi veren tüm eğiticilerden ve yardımcı eğiticilerden oluşan bir yapıdır. Eğiticiler Kurulu çalışmalarını Eğitim, Arşiv, Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme, Etik, Araştırma, Yayın ve Halkla İlişkiler kurulu olmak üzere yedi alt kurul ve web sayfası sorumlusu ile yürütür. Sekizinci bir kurul olarak kongre düzenleme ilkelerini geliştirme kurulu oluşmak üzeredir. Bu kurullara ek olarak, il koordinatörlüğü ve FEPTO temsilciliği rolleri vardır. Enstitü Başkanı, Eğiticiler Kuruluna başkanlık eder. Eğiticiler Kurulu, yürütülmekte olan psikodrama eğitiminin, ilke ve standartlarını belirler; yeni gelişmeleri gözden geçirir ve gerekli düzenlemeleri yapar.