Yükleniyor...

ETİK KURULU

ETİK KURULU

img

Bu kurulun açık adı "Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Etik Kurulu"dur. 

İş Tanımı 

Etik Kurul'un amacı, ülkemizde, AÖPE çatısı altında verilen psikodrama eğitiminde ve daha genel anlamda tüm psikodrama uygulamalarında psikodrama terapist/yöneticilerinin uymaları gereken etik ilke ve kuralları belirlemek ve bu bağlamda işleyiş sürecini denetlemektedir. 

Etik Kurul, ülkemizde AÖPE çatısı altında görev yapan psikodramatistlerin uygulamaları sırasında aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilmeleri gereken genel etik ilkeleri belirler; bu etik ilke ve kuralların ulusal ve uluslararası bağlamda geçerliliğini ve uygulanabilirliğini sağlar ve işlerliğini denetler. 

Psikodramatistler (Psikodrama terapisti/yöneticisi) in dikkate almaları istenen etik konular ve etik ilkelerin belirlenmesi gereken alanlar: 

 1. Psikodramatistlerin tutumu
 2. Mesleki eğitim/uygulama
 3. Güvenilirlik
 4. Psikodramatistlerin eğitilenler, danışanlar, hastalar, denetim alanlar ve toplumla olan ilişkilerini içeren etik konular
 5. Meslektaşlar ile ilişkiler 


Etik Kurul Üyeleri: 

 • Başkan Bahar Gökler
 • Sekreter Ejder Akgün Yıldırım
 • Arşaluys Kayır
 • Aliye Mavili Aktaş
 • Nuşin Sarımurat Baydemir
 • A.Meral Genç
 • Işıl Bulut
 • Derya İren Akbıyık