Yükleniyor...

HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER

img

İş Tanımı 

Halkla İlişkiler Kurulu, psikodrama eğitim ve uygulamalarının hedef eğitilen kitlesine ve halka tanıtımını sağlar. Belediyeler, okullar, hastaneler, şirketler, bankalar vb. ile ilişkiler kurarak tanıtım amaçlı gruplar düzenler. Diğer dernekler, vakıflarla işbirliği yapar, federasyonlara katılmak için zemin hazırlar. Eğitimleri ve uygulamaları duyurmak için duyurular hazırlar. Psikodramayı yaymak ve tanıtmak amaçlı yayınları hazırlar ve dağıtır. Web sayfasının halka yönelik duyurular sayfasını düzenler. 

DİĞER YAPILAR 

Web sayfası sorumlusu Enstitü web sayfasının işleyişinden sorumludur. Üç ilin eğiticileri tarafından ortaklaşa kararlaştırılan bilgi ve belgelerin web sayfasında yayınlanmasını sağlar. Web sayfasına gelen eğitim başvurularını karşılar ve o yıl için kararlaştırılan ilgili eğiticiye yönlendirir. 
İl Koordinatörlüğü Ankara, İstanbul, İzmir ve bunlara yakın illerindeki eğiticilerin seçtiği koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşur. Her beş yılda bir il eğiticileri tarafından gönüllü adaylar arasından o ilin temsilci ve yardımcıları seçilir. Temsilciler birden fazla kez seçilebilirler. İl koordinatörleri ildeki eğitim başvurularını, eğiticilerin toplantılarını koordine eder; sınav hazırlıklarında etkin rol alır. 
FEPTO Temsilciliği Her ilden en az bir üye en az beş yıllığına, Eğiticiler Kurulu tarafından gönüllü adaylar arasından seçilir. Temsilciler birden fazla kez seçilebilirler. Temsilciler FEPTO yıllık toplantılarına katılır, Enstitüyü temsil ederler. Ortak yazdıkları yıllık çalışma raporunu Eğiticiler Kuruluna sunar, bir sonraki yıllar için gerekli görüşleri alırlar. Raporu ayrıca Arşiv Kurulu'na gönderirler. Enstitü eğiticileri FEPTO'nun belirttiği azami ölçüler dahilinde bu yıllık toplantılara katılabilir, FEPTO çalışma kurullarında aktif rol alabilirler. 

Halkla İlişkiler Kurulu Üyeleri: 

  • Başkan Nevin Eracar
  • Sekreter Beyhan Coşkun
  • Nazmiye Atalan
  • Emine Pişmişoğlu
  • Behice Boran
  • Nalan Garipardıç
  • Nurten Dalgın