Yükleniyor...

TARİHÇE

TARİHÇE

img

Bizleri Psikodramayla tanıştıran değerli öğretmenimiz Abdülkadir Özbek'in Psikodramayla karşılaşması 1950'li yılların başlarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde yeni uzman olmuş bir psikiyatristken gerçekleşmiş. Çapa Psikiyatri Kliniği'nin amfisinde ve Şişli Fransız Psikiyatri Hastanesi'nde J.L.Moreno'nun Psikodrama konulu konferanslarını dinleyip çok etkilenmiş. Bu konferanslar 1972 yılında Lübeck'te katıldığı bir kongrede artık Psikiyatri Profesörü olan Dr. Abdülkadir Özbek'i Dr. Grete A. Leutz'un psikodrama grubuna yönlendirmiş. 

Lübeck'teki çalışmaların geliştirdiği Abdülkadir Özbek ve Grete A. Leutz dostluğu Türkiye'de psikodrama çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. 1984 yılında Ankara'da ilk kez Almanya'daki Moreno Enstitüsüne paralel Psikodrama Eğitim Grubu, Abdülkadir Özbek yöneticiliğinde başlatılmıştır. Aynı yıl Dr. Leutz Ankara'ya gelerek başlamış olan grubun süpervizyonlarını yapmıştır. 

1984'deki bu başlangıçtan önce ülkemizde Grup Psikoterapileriyle ilgili çalışmalar ne durumdaydı? 

Türkiye'de bizim anladığımız anlamda grup dinamiği ve süreçleriyle ilgili Grup Psikoterapisi çalışması 1970'lerin başında üç yerde görülmektedir: 

1- Dr. Leyla Zileli'nin Amerika'dan döndükten sonra Hacettepe Psikiyatri Kliniği'nde yaptığı grup terapileri, 

2- Dr. Engin Gençtan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve özel muayenehanesinde yaptığı çalışmalar, 

3- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı'nda Dr. Celal Odağ ve Dr. Abdülkadir Özbek tarafından yapılan Psikodrama ve Etkileşim grupları. 

Böylece 1970'lerin başında Türkiye'de ilk kez düzenli bir tedavi programı içinde Psikodrama-Grup Psikoterapisi ve Sosyometri temelli tedavi yöntemi karma nevroz servisinde uygulamaya konmuş oldu. 

1984'te Ankara'da başlayan Psikodrama Eğitim Grubu, Abdülkadir Özbek'in bitmeyen enerjisi ve özverisiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki çalışmalarıyla gelişerek yaygınlaşmıştır. 

Bunların ardından Bergama Eskülap'ta, Mayıs 1984'te Türkiye'de ilk kez kurulan Grup Psikoterapileri Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Bergama Belediyesi'nin işbirliği ile Bergama Eskülap(Asklepion) Grup Psikoterapileri Sempozyum'u gerçekleştirildi. Daha sonra her yıl mayıs ayında düzenlenen bu toplantılara Prof. Winkler, Dr. Leutz, Dr. Franzke, Dr. Gerstenberg ve daha birçok tanınmış yabancı psikodrama ve grup psikoterapisi uzmanı katılmıştır. Böylece, Türkiye'de de batı dünyasının yaklaşık 60 yıl gerisinden de olsa, ilk sistemli psikodrama eğitimi başlatılmış, ilk Grup Psikoterapileri Derneği kurulmuştur. 

Ülkemizde bu tarihsel süreçten geçen Psikodrama-Grup Psikoterapisi ve Sosyometrikuram ve yönteminin yaratıcısı, geliştiricisi Dr. J.L. Moreno'yu kısaca tanıyalım: 

J.L. Moreno, İspanyol Musevisi bir ailenin oğludur. Aile İspanya'dan Viyana'ya göç etmiş, göçmen çocuğu olarak 1892 doğumlu Moreno'nun çocukluğu, gençliğiyle hekimlik yaşamının ilk yılları o zamanki Viyana'nın sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal ortamında geçer. Genç bir insan olarak doğal, spontan, dünyaya açık bir kişiliğe sahip olan Dr. Moreno, söz konusu ortamda yoğrulur, tanınmış düşünce, felsefe ve sanat çevreleri, kişileriyle ilişki kurar. O sırada bir sığınmacı kampında çalışmaktadır. Bu kamptaki sığınmacılara yardımı yürütürken, onların barakalardaki yaşamları, sağlıkları ve insan ilişkileri üzerine çok değerli gözlemler yapar. Bu gözlemler, daha sonra Sosyometri ve insan ilişkileri üstüne olan buluşlarının ilk önemli yapı taşlarını oluşturur. Bu arada dergi yayınlar; genelev kadınlarının haklarını savunan çalışmalar yapar. Spontane Tiyatroçalışmalarını başlatır. Psikodrama tedavi yönteminin temellerini oluşturacak uygulamalara girişir. 1925 yılında A.B.D.'ye göç eder. Orada kurduğu Enstitü'de hastalarının tedavisine ve psikodrama eğitimine başlar. 1932'de Philadelphia kentinde toplanan bir kongrede ilk kez sunumunu yaptığı bir çalışmayla Grup Psikoterapisi kavramını açıklayarak dünyaya tanıtmış, gelişimine katkıda bulunmuştur. Viyana'da tohumlarının atıldığı tarihten yaklaşık 17 yıl sonra Amerika'da meyvelerini veren olgun bir ağaç olarak kimlik kazandığını görüyoruz. Bugün psikodrama yöntemi bütün uygar dünyaya yayılıp yerleşmiş olarak insanlığın hizmetindedir. 

Ülkemizde; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulmuş olan Psikodrama dernekleri devraldıkları çalışmaları sürdürmektedir. Geçtiğimiz 2012 yılı mayıs ayında Bergama Asklepion Kongremizin 37. 'sı yapılmış, 2013 'de 38.'sine hazırlanılmaktadır.