Yükleniyor...

Merhaba

Psikodrama, insan sağlığı ve gelişimini destekleyen, sıklıkla psikoterapi alanında kullanılmakla birlikte yaşamın her alanında geliştirici ve zenginleştirici teknikleri ile varolan bir yöntemdir. Bu şekliyle, psikodrama, grup psikoterapilerinin özellikle yaşama yakın bir türünü oluşturmakta ve insana dair tüm alanlarda çok hızlı ve etkili bir gelişme ve iyileşme olanağı yaratmaktadır.

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde tanınmaya ve ruh sağlığı alanında kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri, ruh sağlığı ve grup psikoterapileri alanında çalışma yapan diğer derneklerin çatısı altında sürdürülmüş, ilerleyen yıllarda yöntemin giderek yaygınlaşması , çok sayıda kişi ve kurumun gerek bu yöntemin uygulayıcıları olmak istemeleri gerekse bu yöntemden kişisel gelişim ve sağaltımda yararlanmak istemeleri gibi nedenlerle 2001 yılında, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Limited Şirketi kurulmuştur. Böylelikle, psikodrama eğitimi ülkemizde ilk kez yasal bir yapı ve zemin kazanmıştır.

Başlangıçtan bu güne kadar Enstitümüzden yüzlerce psikodramatist mezun olmuş, bunların bir kısmı Enstitümüz eğitim kadrosu içerisinde yer almıştır.

Bugün bulunduğumuz noktada Türkiye’de mezunlarımız psikodrama yöntemini yaygın olarak kullanmaktadırlar. Buna bağlı olarak psikodrama eğitimi de, ciddiyetle ele alınmakta ve uluslararası standart ve kurallar çerçevesinde eğitim yapılmasına özen gösterilmektedir.

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü aynı zamanda The Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO) üyesidir.

Enstitümüzde eğitim çalışmalarının yanısıra, özellikle psikodramadan geniş halk kitlelerince yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar da yapılmaktadır. Büyük grupları hedef alan bu çalışmalarda, özellikle toplumdaki STK lar, belediyeler ve dezavantajlı gruplara hizmet veren organizasyonlar ile birlikte çalışılmaktadır. Böylelikle psikodramanın koruyucu ruh sağlığı alanında da çalışılmaktadır.

Çalışmalarımız, Dr. Abdülkadir Özbek hocamızın bize açtığı yolda, onun ilke ve inanışlarını rehber alarak, tüm gücümüzle devam edecektir.

Saygılarımla

Tülin Kuşgözoğlu

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü


ETKİNLİKLER

TÜM ETKİNLİKLER

KONGRELER

TÜM KONGRELER

DR. ABDÜLKADİR ÖZBEK PRİKODRAMA ENSTİTÜSÜ EĞİTİM - SINAV REHBERİ

Psikodrama eğitimiyle ilgili merak ettiğiniz her şey Eğitim Rehberi'nde!